Krótka historia
KongresuPolonii Kanadyjskiej
Okręg Kitchener

 

Kongres Polonii Kanadyjskiej jest to apolityczna organizacja pod skrzydłami której są wszystkie zrzeszone polonijne organizacje w Kanadzie. Kongres Polonii Kanadyjskiej powstał na zjeździe Polonii w Toronto we wrześniu, 1944 roku.

Ogólny cel organizacji:

Lepsza obrona imienia polskiego, ogólna współpraca, niesienie zorganizowanej pomocy braciom Polakom i lepsze wykonywanie obowiązków wobec Kanady.

Krótka historia KPK Okręg Kitchener:

Okręg Kitchener powstał w kwietniu 1950 roku. Do jego początkowych działalności należało uruchomienie polskiej biblioteki, stworzenie amatorskiego zespołu scenicznego i organizowanie rozrywkowych odczytów lub prelekcji. Oprócz tego zaczął on organizować zbiórki pieniędzy na chleb dla Polski, a w roku 1956 zorganizował manifestację pod nazwą 'Sprawiedliwość dla Polski'.

W roku 1960 Walny Zjazd Kongresu uchwalił konieczność obchodów 'Milenium Polski Chrześcijańskiej' i powołał do życia Komitet Milenium oraz Fundusz Wieczysty. W Kitchener, na prośbę okręgowego Komitetu Milenium władze miejskie Kitchener, Guelph, Preston i Galt proklamowały dzień 3-ci maja 1966 roku Dniem Polski, wywieszając na ich masztach polską flagę. Wtedy rownież powstała ulica “Chopin Drive” oraz “Gzowski Park”. W rok później wmontowano pamiątkową tablicę w ścianę kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w roku 1968 wydano pamiątkową książkę Polonii, Okregu Kitchener.

W roku 1973 urządzono wystawę, poświęconą 500-leciu urodzin Mikołaja Kopernika w Memorial Auditorium Kitchener. W latach siedemdziesiątych jak i w początkach lat ośmdziesiątych Okręg dalej organizuje zbiórki na pomoc Polsce, pomaga nowoprzybyłym imigrantom z Polski, jak również bierze czynny udział w ruchu tzw. „Czarnej Wstążki”.

W roku 1982 Zarząd Okręgu wraz z proboszczem organizuje projekt tablicy pamiątkowej i uroczystości ku czci 600-lecia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (Czarnej Madonny), którą wmurowano we frontową ścianę kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kitchener.

W latach osiemdziesiątych Zarząd Okręgu, współpracując z władzami imigracyjnymi Kanady, pomaga Polakom odwiedzającym krewnych w Kanadzie w wyrabianiu odpowiednich dokumentów pozwalających im na stały pobyt w tym kraju. Uciekinierów z Polski sprowadza z Europy Rząd Kanady, a KPK pomaga im przystosować się do tutejszego życia.

Obecnym celem KPK Okręg Kitchener jest wpływać na nową imigrację aby aktywnie włączała się w życie organizacyjne Polonii w tym kraju. Pracujmy nad tym co nas łączy, a ignorujmy wszystko co nas dzieli. Jedynie wtedy dojdziemy do wspólnie porządanych celów.

Warunki przynależności:

Do Kongresu mogą należeć wszystkie polonijne organizacje (nie pojedyńczy członkowie), pod warunkiem, że działania ich będą zgodne z ustawami zatwierdzonymi przez uchwały Walnych Zjazdów tej Organizacji.

Prezesi KPK Okreg Kitchener od 1950 roku:

 • Jan Tabaczyński
 • W.Zołubka
 • Dr.T. Janik
 • Józef Nowak
 • Władysław Zagaja
 • J. Dutkiewicz
 • F. Wojtaszyński
 • Józef Pruchnicki
 • Jan Bogdański
 • Tadeusz Pęcak
 • Maria Pruchnicka
 • Andrzej Gadomski
 • Krzysztof Trojanowski
 • Tadeusz Pęcak
 • Maria Pruchnicka-Karczmarczyk
 • Bolesław Magolon
 • Ryszard Lisowski
 • Leszek Jankowski
 • Urszula Walkowska
 • Jurek Orłowski

 

Opracował,
Tadeusz Pęcak