Organizacje Zrzeszone w KPK Okręg Kitchener

  • Polski Dom 2000
  • Stow. Inżynierów Polskich w Kanadzie Odz. Kitchener
  • Zespół Pieśni i Tańca "Kujawiacy"
  • Zespół Pieśni i Tańca "Polonez"
  • Związek Narodowy Polski Gmina 3 Kitchener
  • Związek Harcerstwa Plskiego
  • Związek Polaków w Kanadzie Gr. 6-27 Cambridge
  • Związek Polaków w Kanadzie Gr. 11 Guelph